Länkar – Sverige

children2

Regeringen/ UD m.m:

Riksdagen

Regeringen

Utrikesdepartementet

Ombudsmannen för bortförda barn, EU

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)

Bortförda barn

Hjälp från UD när ett barn förs bort

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn

UD info: Konventionen om barnets rättigheter

Inom EU: Bryssel II-förordningen

Ansökningsformulär, fullmakter och anvisningar

Information om ansökan per land

Haagansökan svenska

Ansökan icke-konventionsärende

Justitiedepartementet

Europeiska kommisionen

Ambassader och konsulat

Svenska ambassader per land

Karta över Sveriges utrikesrepresentation

Sweden Abroad

————————–

Myndigheter:

Polisen

Interpol

Brottsoffermyndigheten

Barnombudsmannen

Domstolsverket

Rättshjälpsmyndigheten

Skatteverket

Försäkringskassan

Migrationsverket

Åklagarmyndigheten

————————–

Juridiska länkar m.m:

Sveriges advokatsamfund

Sveriges domstolar

Familjerättstjänster

Lagen.nu

Lagrummet

Europeiskt rättsligt nätverk

————————–

Uppsatser, publikationer m.m:

Bortförda barn, C-uppsats Rättsvetenskap, Åsa Brynolfsson & Helene Karlsson , 2006

————————–

Organisationer:

Missing People Sweden

Glöm aldrig Pela och Fadime – Riksorganisation mot hedersvåld

Systerjouren Somaya

BRIS, Barnens rätt i samhället

Rädda Barnen

Röda Korset

Mansjouren Stockholm

ROKS