Anslutna länder

mappy0

En EU-förordning om domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, umgänge samt återförande av barn gäller som svensk lag sedan den 1 maj 2005. Förordningen är direkt tillämplig för alla EU:s medlemsstater utom Danmark.

I varje anslutet land har ett myndighetsorgan givits ansvar för allt samordnande och allt ansvar för dessa frågor. Dessa kallas för centralmyndigheten(CM) i varje land. I Sverige är det Utrikesdepartementet som är CM, där den konsulära och civilrättsliga enheten(KC) bl.a. arbetar med Bryssel II-frågorna.

Listan här nedan visar förhållandet så som det såg ut i oktober 2008 mellan Sverige och de 25 stater med vilka Bryssel II-förordningen är tillämplig. Här följer de i bokstavsordning:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna (men ej Nederländska Antillerna eller Aruba)
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien och Nordirland
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

I alla länder ovan är också Haagkonventionen användbar.

I de fall där barn bortförs till ett av länderna som ej finns med i listan ovan så får man hitta andra vägar att försöka återföra barnet. Ibland kan UD/KC hjälpa till med åtgärder och kontakter. Kontakta också oss direkt så vi kan analysera er situation och komma med råd om en lösning!