Anslutna länder

jorden20

Dessa 36 stater hade i september 2008 skrivit under / ratificerat 1980 års Europarådskonvention. De presenteras i bokstavsordning och datumet anger från vilket datum Europarådskonventionen togs i bruk:

 • Belgien, 1 februari 1986.
 • Bulgarien, 1 oktober 2003.
 • Cypern, 1 oktober 1986.
 • Danmark, 1 augusti 1991.
 • Estland, 1 september 2001.
 • Finland 1 augusti 1994.
 • Frankrike, 1 september 1983.
 • Grekland, 1 juli 1993.
 • Irland, 1 oktober 1991.
 • Island, 1 november 1996.
 • Italien, 1 juni 1995.
 • Lettland, 1 augusti 2002.
 • Liechtenstein, 1 augusti 1997.
 • Litauen, 1 maj 2003.
 • Luxemburg, 1 september 1983.
 • Makedonien, 1 mars 2003.
 • Malta, 1 februari 2000.
 • Moldavien, 1 maj 2004.
 • Montenegro, 6 juni 2006.
 • Nederländerna, 1 september 1990.
 • Norge, 1 maj 1989.
 • Polen, 1 mars 1996.
 • Portugal, 1 september 1983.
 • Rumänien, 1 september 2004.
 • Schweiz, 1 januari 1984.
 • Serbien, 1 maj 2002.
 • Slovakien, 1 september 2001.
 • Spanien, 1 september 1984.
 • Storbrittanien, 1 augusti 1986.
 • Sverige, 1 juli 1989.
 • Tjeckien, 1 juli 2000.
 • Tyskland, 1 februari 1991.
 • Turkiet, 1 juni 2000.
 • Ukraina, 1 november 2008.
 • Ungern, 1 juni 2004.
 • Österrike, 1 augusti 1985.

Samma sak gäller dessa konventionsstater som gäller Haagkonventionsstaterna… Att man aldrig kan garantera att det fungerar bara för att det borde fungera. Mycket är fortfarande osäkert när det gäller utländsk rättssäkerhet, tyvärr.

De länder som fortfarande ännu inte ratificerat konventionen är: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbadjan, Bosnien & Hercegovina, Kroatien, Georgien, Monaco, Ryssland, San Marino och Slovenien. Av dessa länder har Andorra skrivit under konventionen men ännu inte införlivat den i sin rätt.

I Sverige är det UD:s enhet för bortförda barn som är ansvarig centralmyndighet. De finns på telefonnummer 08 – 405 10 00.