Anslutna länder

jorden30

1980 års Haagkonvention om de civilrättsliga aspekterna rörande bortförande av barn skapades på initiativ av Polen på Haagkonferensen den 25 oktober 1980 och trädde i kraft hos konventionsstaterna den 1 december 1983. Nu har den allteftersom antagits av fler och fler länder i världen.

Varje gång ett nytt land skriver under Haagkonventionen så måste detta också godkännas i de andra konventionsstaterna så att ett ”samarbete” uppstår i förhållande mellan t.ex. Sverige och en ny medlemsstat.

I varje anslutet land har ett myndighetsorgan givits ansvar för allt samordnande och allt ansvar för dessa frågor. Dessa kallas för centralmyndigheten(CM) i varje land. I Sverige är det Utrikesdepartementet som är CM, där den konsulära och civilrättsliga enheten(KC) bl.a. arbetar med Haagproblematiken.

Listan här nedan visar förhållandet så som det såg ut i oktober 2008 mellan Sverige och de 81 stater med vilka Haagkonventionen är tillämplig. Här följer de i bokstavsordning:

 • Albanien
 • Amerikas förenta stater (USA)
 • Argentina
 • Armenien
 • Australien
 • Bahamas
 • Belgien
 • Belize
 • Bosnien-Hercegovina
 • Brasilien
 • Bulgarien
 • Burkina Faso
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Cypern
 • Danmark
 • Dominikanska Republiken
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Estland
 • Fiji
 • Finland
 • Frankrike
 • Georgien
 • Grekland
 • Guatemala
 • Honduras
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italien
 • Kanada
 • Kina (Hongkong)
 • Kina (Macau)
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Mauritius
 • Mexiko
 • Moldavien
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederländerna (men ej Nederländska Antillerna eller Aruba)
 • Nicaragua
 • Norge
 • Nya Zeeland
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Saint Kitts and Nevis
 • San Marino
 • Schweiz
 • Serbien
 • Seychellerna
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • Storbritannien och Nordirland
 • Sydafrika
 • Thailand
 • Tjeckien
 • Trinidad och Tobago
 • Turkiet
 • Turkmenistan
 • Tyskland
 • Ungern
 • Uruguay
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • Vitryssland
 • Zimbabwe
 • Österrike

Det bör dock nämnas att det inte per automatik är så att barn som förs till någon av länderna ovan sedan kommer att återföras i en Haagrättegång. Det finns aldrig några garantier när det gäller utländska domstolar och deras rättssäkerhet, system eller hur inhemsk lagstiftning påverkar varje enskilt fall.

I de fall där barn bortförs till ett av länderna som ej finns med i listan ovan så får man hitta andra vägar att försöka återföra barnet. Ibland kan UD/KC hjälpa till med åtgärder och kontakter. Kontakta också oss direkt så vi kan analysera er situation och komma med råd om en lösning!