Search Results for: linda

Hur påverkas barnen?

  Påverkan på barn vid föräldrabortförande   Av Nancy Faulkner, Ph.D (filosofie doktor) Publicerad 15 november 2008 Artikeln översatt till svenska av: Maria Danielsson och Catherine Rahal Artikeln finns på: http://www.healthyplace.com/abuse/soc-um/impact-of-parental-child-abduction/menu-id-821/ Föräldrars bortförande av barn är en form av övergrepp mot barnet. Psykologen Dr. Nancy Faulkner diskuterar den dramatiska inverkan föräldrakidnappningar har på barnen, även […]

Riskbedömning för bortförande

Det är aldrig möjligt att göra helt säkra prognoser om hur människor kommer att agera, till exempel om en förälder kommer att olovligt föra bort sitt barn. Forskning visar dock att det finns ett antal riskfaktorer, vilkas förekomst innebär en ökad risk för att en förälder kommer att föra bort barnet. Mot bakgrund av denna […]

Länkar – Sverige

Regeringen/ UD m.m: Riksdagen Regeringen Utrikesdepartementet Ombudsmannen för bortförda barn, EU Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC) Bortförda barn Hjälp från UD när ett barn förs bort Olovligt bortförande och kvarhållande av barn UD info: Konventionen om barnets rättigheter Inom EU: Bryssel II-förordningen Ansökningsformulär, fullmakter och anvisningar Information om ansökan per land Haagansökan svenska […]

Advokater – Globalt

De flesta ombuden på den här listan kommer från brittiska Reunite:s lista över rekommenderade advokater. Advokaterna listas i slumpmässig ordning, uppdelade per land. SBN lägger dock till de ombud som vi själva har god erfarenhet av, efter kontakt med drabbade föräldrar. SBN rekommenderar att du mailar eller ringer till mer än ett ombud om det […]